Voorbeelden vergoedingen

Deze voorbeelden worden u aangeboden door Praktijk voor fysiotherapie MCTOZ te Amsterdam:

De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg voor u samengesteld en weergegeven, desondanks kan het voorkomen dat de gegevens niet volledig zijn of een typefout bevatten. U kunt aan deze gegevens dan ook geen rechten ontlenen.

Voorbeeld 1:
– U heeft een aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst
en
– U bent niet aanvullend verzekerd
– > Alle behandelingen fysiotherapie zijn voor eigen rekening

Voorbeeld 2:
– U heeft een aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van X behandelingen per kalenderjaar
– > U krijgt de eerste X behandelingen fysiotherapie vergoed, alle behandelingen hierna zijn voor eigen rekening

Voorbeeld 3:
– U heeft in 1 kalenderjaar een aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst

en
– U heeft in hetzelfde kalenderjaar een 2e aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld X behandelingen per kalenderjaar
– > U krijgt de eerste X van het totaal aantal behandelingen fysiotherapie in dit kalanderjaar vergoed, alle behandelingen hierna zijn voor eigen rekening

Voorbeeld 4:
– U heeft een aandoening die voorkomt op de chronische lijst
en
– U bent niet aanvullend verzekerd
– > De eerste 20 behandelingen fysiotherapie zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering

Voorbeeld 5:
– U heeft een aandoening die voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 12

– > U krijgt de eerste 12 behandelingen vergoed, behandeling 13 tot en met 20 zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering

Voorbeeld 6:
– U heeft een aandoening die voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 27 (> 20) behandelingen per kalenderjaar
– > U krijgt de eerste 20 behandelingen vergoed, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering, u houdt 7 behandelingen over voor eventuele andere klachten

Voorbeeld 7:
– U heeft in 1 kalenderjaar een aandoening die voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft in hetzelfde kalenderjaar een 2e aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 12

– > U krijgt de eerste 12 behandelingen van aandoening 1 vergoed, behandelingen 13 tot en met 20 zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering
– > Alle behandelingen van aandoening 2 zijn voor eigen rekening

Voorbeeld 8:
– U heeft in 1 kalenderjaar een aandoening die voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft in hetzelfde kalenderjaar een 2e aandoening die niet voorkomt op de chronische lijst
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 27 (> 20) behandelingen fysiotherapie per kalenderjaar
– > U krijgt de eerste 20 behandelingen van aandoening 1 vergoed,  behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering
– > U krijgt de eerste 7 behandelingen van aandoening 2 vergoed vanuit de aanvullende verzekering, alle behandelingen hierna zijn voor eigen rekening

Voorbeeld 9:
– U heeft in 1 kalenderjaar een tweede aandoening die voorkomt op de chronische lijst (komt zeer zelden voor)
en
– U bent niet aanvullend verzekerd
– > De eerste 20 behandelingen fysiotherapie van aandoening 1 zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering
-> De eerste 20 behandelingen fysiotherapie van aandoening 2 zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering

Voorbeeld 10:
– U heeft in 1 kalenderjaar een tweede aandoening die voorkomt op de chronische lijst (komt zeer zelden voor)
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 12

– > De eerste 12 behandelingen fysiotherapie van aandoening 1 worden vergoed door de aanvullende verzekering, behandeling 13 tot en met  behandeling 20 zijn voor eigen rekening , behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering
– > De eerste 20 behandelingen fysiotherapie van aandoening 2 zijn voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering

Voorbeeld 11:
– U heeft in 1 kalenderjaar een 2e aandoening die  voorkomt op de chronische lijst (komt zelden voor)
en
– U heeft een aanvullende verzekering met een bepaalde dekking van bijvoorbeeld 27 (> 20) behandelingen per kalenderjaar
– > De eerste 20 behandelingen fysiotherapie van aandoening 1 worden vergoed door de aanvullende verzekering, behandelingen hierna worden vergoed  vanuit de basisverzekering
– > De eerste 7 behandelingen fysiotherapie van aandoening 2 worden vergoed door de aanvullende verzekering, behandelingen 8 tot en met 20 zijn  voor eigen rekening, behandelingen hierna worden vergoed vanuit de basisverzekering.