VERGOEDINGEN

rsz_bills-496229_1920

De op deze pagina getoonde gegevens zijn met zorg voor u samengesteld en weergegeven, desondanks kan het voorkomen dat de gegevens niet volledig zijn of een typefout bevatten. U kunt aan deze gegevens dan ook geen rechten ontlenen.

De vergoedingen van de zorgverzekeraars kunt u bekijken via de link Vergoedingen overzicht zorgverzekeraar.

De basisverzekering vergoedt alleen de kosten van fysiotherapie vanaf de 21e behandeling bij bepaalde aandoeningen die vermeld staan op de  lijst chronische aandoeningen en waarvoor u bent verwezen door uw huisarts of specialist. Dit is een lijst die is samengesteld door de overheid en geldt ook voor kinderen tot en met 18 jaar.

Voor kinderen tot en met 18 jaar wordt fysiotherapie wel vanuit de basisverzekering vergoed. Vanuit de basisverzekering worden de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed. Mocht het nodig zijn dan kan dit maximaal worden verhoogd tot 18 behandelingen.

U kunt via deze link van voorbeelden vergoedingen een nog duidelijker beeld krijgen van hoe fysiotherapie vergoed wordt.

 

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2019

De onderstaande tarieven gelden als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, en voor behandelingen gegeven nadat het maximale aantal door uw zorgverzekeraar vergoedde maximum is bereikt.  Dit tarief wordt ook in rekening gebracht voor behandelingen die niet 24 uur tevoren door u zijn afgezegd. U ontvangt hiervoor een nota.

Gewone zitting (± ½ uur)                                                                       Code 1000 € 30,00
Lange zitting (± 1 uur, bij complexe zorgvragen)                               Code 1700 € 58,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult (op verwijzing van arts)       Code 1400 € 55,00
Screening DTF (± 10 minuten)                                                              Code 1850 € 13,50
Intake en onderzoek na screening                                                         Code 1860 € 30,00
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie                                Code 1864 € 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing                                                        Code 1870 € 40,00
Toeslag behandeling aan huis                                                                Code 1001 € 10,00
Toeslag behandeling in een inrichting                                                 Code 1002 €  7,50
Telefonische zitting (wordt meestal niet vergoed door de verzekering) 1920 € 13,00
Eenvoudige rapporten                                                                             Code 1900 € 40,00
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie             Code 1901 € 65,00
Niet nagekomen afspraak/niet 24u tevoren afgezegde afspraak    Code 1960 € 24,00
Verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie Tegen kostprijs