Betalingsvoorwaarden fysiotherapie

Voor de goede gang van zaken bij Fysiotherapie MCTOZ vragen wij u onderstaande informatie en onze huisregels door te nemen:

• Afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak, anders wordt er 75% van het behandeltarief (prijspeil, 2016) bij u in rekening gebracht. (overmacht voorbehouden).
• Wij verzoeken u op tijd te zijn voor uw afspraak, indien u te laat bent gaat dit van uw eigen behandeltijd af.
• U dient zelf op de hoogte te zijn in hoeverre u verzekerd bent voor vergoeding fysiotherapie. Fysiotherapie zit niet altijd in het basispakket, bij een chronische indicatie vanaf de 21e behandeling wel. Als u aanvullend verzekerd bent wordt altijd een aantal behandelingen vergoed, dit is afhankelijk van uw pakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoedt omdat u niet aanvullend bent verzekerd of wanneer u beperkt aanvullend bent verzekerd, zijn de kosten voor de patiënt. De tarieven hangen in de wachtkamer en de behandelruimtes en zijn te vinden op deze website onder vergoedingen.
• U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten.
• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, ontvangt u hiervoor een aanmaning. De betalingstermijn voor de aanmaning is 14 dagen. Indien u in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, of derden daarmee te belasten.
• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van u.