Huisregels

Voor de goede gang van zaken bij Fysiotherapie MCTOZ vragen wij u onderstaande informatie en de betalingsvoorwaarden door te nemen:

Algemene regels

 • Graag uw verzekeringspasje en identiteitsbewijs meenemen bij uw eerste bezoek
 • Verandering in uw verzekering of adres? Geef dit dan s.v.p. direct door.
 • Indien u opmerkingen, ideeën, etc., heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 • In verband met de hygiëne verzoeken wij u een handdoek voor het gebruik op behandeltafels mee te brengen.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, BHV-er) op te volgen.
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen. Indien u niet in het bezit bent van een parkeervergunning voor invaliden is het u niet toegestaan gebruik te maken van de 2 hiervoor geschikte parkeerplaatsen voor het pand.
 • Indien u mankementen constateert aan apparatuur c.q. materialen, verzoeken wij u dit aan een van de aanwezige medewerkers te melden.
 • In het gehele centrum is het niet toegestaan om te roken en om eet- en drinkwaren te nuttigen.
 • Het meebrengen van huisdieren is in het gehele centrum niet toegestaan
 • Indien u uw kinderen meebrengt naar de praktijk dan is dit voor eigen risico
 • Bij gebrek aan zitruimte is het vanzelfsprekend dat minder valide personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Als u tijdens het wachten gebruik maakt van het leesmateriaal verzoeken wij u dit na gebruik netjes terug te leggen.
 • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden worden besproken.
 • Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, folders hierover vindt u in de wachtkamer.
 • De vertrouwenspersoon in onze praktijk is: Marianne van der Wielen